ห้องเย็นเก็บสินค้าประเภทไหนได้บ้าง

วันที่:

ห้องเย็นใช้เก็บอะไร

  - ห้องเย็นสำหรับเก็บผัก ผลไม้สด จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ +4 ถึง 0 °C และในบางห้องอาจมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วย เพื่อให้เหมาะกับการเก็บผักและผลไม้ประเภทนั้นๆ
  - ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง -25 °C เพื่อชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ ที่อยู่ในอาหาร ทำให้เก็บได้ยาวนาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สินค้าผ่านการแช่แข็งมาแล้ว และนำมาเก็บในห้องนี้ จะสามารถเก็บได้อย่างมากสุด ประมาณ 2 ปี ห้องเย็นประเภทนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประมง ปศุสัตว์
  - ห้องเย็นสำหรับแช่แข็งแบบลมแรง เป็นห้องที่จะเปลี่ยนสภาพจากสินค้าสดเป็นสินค้าแช่แข็ง เหมาะกับอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ ด้วยกระบวนการแช่แข็งที่ทำให้เซลล์ในเนื้อสัตว์ไม่ฉีกขาด และมีความยืดหยุ่นของเนื้อสัตว์ใกล้เคียงกับก่อนแช่แข็ง
  - ระบบทำความเย็นสำหรับไลน์ผลิต ห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ +16 ถึง +20 
°C และควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องด้วย ซึ่งห้องเย็นชนิดนี้จะมีพนักงานทำงานอยู่ข้างในด้วย จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน
  - ห้องเย็นสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ เป็นห้องเย็นที่ใช้ในการทดสอบการงอกของเมล็ดพืช เมล็ดผักต่างๆ ซึ่งต้องออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิห้อง ระดับความสว่างในห้อง ความชื้นสัมพัทธ์ 
  - ห้องเย็นสำหรับรมยา อุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้ อาจมีปัญหาในเรื่องแมลงและไข่ของแมลงที่ติดไปกับผักและผลไม้ จึงต้องมีห้องรมยาเพื่อใช้รมยาได้หลากหลายชนิด โดยการออกแบบใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ไม่มีปัญหาการรั่วไหล ของสารเคมีอย่างแน่นอน

     ต้องการห้องเย็นเก็บสิบค้า แช่สินค้าประเภทใด รูปแบบไหน ปรึกษาบริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น ระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น และระบบทำความเย็น ให้บริการออกแบบติดตั้งห้องเย็น ระบบห้องเย็น รับซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นห้องเย็น และเครื่องทำน้ำแข็งรวมถึงระบบปรับอากาศ ด้วยรูปแบบของงานบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ออกแบบและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความเย็นทุกชนิด พร้อมติดตั้งและดูแลการใช้งานหลังการขาย

 

" เราคือผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นทุกชนิด เพื่อนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า "

 

ติดต่อสอบถาม
โทร. +66 2023 7883
https://shantech.brandexdirectory.com
https://shantech.brand.co.th
https://shantech.pagesthai.com

1208
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag