บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนห้าล้านบาท โดยคุณรุ่งธรรม เอี่ยมอาภรณ์ และทีมงานผู้ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานด้านเครื่องทำความเย็นมากกว่า 20 ปี บริษัทของเราทำธุรกิจให้บริการออกแบบติดตั้งห้องเย็นและซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นห้องเย็น และเครื่องทำน้ำแข็งรวมถึงระบบปรับอากาศ ด้วยรูปแบบของงานบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นทุกชนิด โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นและงานบริการที่มีคุณภาพ นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วิสัยทัศน์ของเรา
   - เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นทุกชนิด เพื่อนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจของเรา
   - เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานบริการเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
   - มุ่งมั่นพัฒนาความพึงพอใจด้านคุณภาพ เวลา และราคาของธุรกิจเครื่องทำความเย็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   - ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของเรา
  - เราบริการออกแบบและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความเย็นทุกชนิด พร้อมติดตั้งและดูแลการใช้งานหลังการขาย

 

ผู้บริหารของเรา

 

พันธมิตรของเรา

 

ลูกค้าของเรา