การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง Liquid CO2 Tank

รหัสสินค้า 31588

การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง Liquid CO2 Tank บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ดำเนินงานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญระบบทำความเย็น

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 727 คน