เทรนนิ่งให้ช่างของโลตัส ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

DATE

ขอขอบพระคุณลูกค้าโลตัส ที่ให้ความไว้วางใจ
ให้เกียรติทางบริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ทำการอบรมพื้นฐานเรื่องทำความเย็น
สำหลับ Mobile Team
วันที่ 28-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag